WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja dot. oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Informacja dot. oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych

Informacja
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych terenu województwa świętokrzyskiego na podstawie „Poradnika do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej”

 


 

W roku szkolnym 2009/2010, przedstawiciele PPIS przeprowadzili ocenę higieny procesów nauczania – uczenia się w 57 szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego, spośród 537 znajdujących się pod nadzorem. Ocena została przeprowadzona z zastosowaniem arkuszy oceny zawartych w „Poradniku do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej” opracowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie. Liczba szkół objętych oceną higieny procesu nauczania – uczenia się stanowi 10,6% szkół podstawowych znajdujących się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.        

Maksymalna liczba punktów, jaką mogła uzyskać szkoła w ramach przeprowadzonej oceny higieny procesu nauczania – uczenia się, wynosiła 176 punktów. Za bardzo dobry stan przyjmowało się granice od 161 do 176. Punktacja od 101 do 160 wskazywała na stan dobry, ale wymagający analizy, opisu i zaleceń. Jeśli szkoła uzyskała mniej niż 100 punktów została zakwalifikowana jako niedostatecznie dbająca o higienę procesu nauczania – uczenia się. Szkoła, która uzyskała taką liczbę punktów ma za zadanie opracować plan poprawy higieny procesu nauczania – uczenia się.

W sześciu szkołach podstawowych, w których została przeprowadzona ocena higieny procesu nauczania – uczenia się, nie działały oddziały dla 6-latków.

Pięć skontrolowanych szkół uzyskało mniej niż 100 punktów. Szkoły te wymagają programu poprawy. Spośród sześciu szkół podstawowych nieposiadających oddziałów dla dzieci sześcioletnich, 4 wymagały programu poprawy.

52 skontrolowane szkoły podstawowe uzyskały liczbę punktów pomiędzy 101 a 160 pkt. Taka liczba uzyskanych punktów wskazuje na stan dobry, ale wymagający analizy, opisu i zaleceń.

Żadna ze skontrolowanych szkół nie uzyskała więcej niż 161 punktów.

Z przeprowadzonej oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkołach podstawowych wynika, że programu poprawy najczęściej wymagają warunki ogólnoszkolne dotyczące m. in: wejścia, szatni, świetlicy, boiska szkolnego.

Przedstawiciele PPIS wystosowali zalecenia dla poprawy stanu higieny procesu nauczania – uczenia się w stosunku do szkół, które uzyskały mniej niż 161 punktów. Spełnienie zaleceń przez dyrektora szkoły pozwoli na uzyskanie bardzo dobrego wyniku i znaczną poprawę warunków higienicznych procesu nauczania - uczenia się.

 

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Informacja dot. oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych