Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”

swisspr profil

Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko–Polskiego Projektu Współpracy.

Załącznik: Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”