WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Kontrole sanitarne w obiektach żywnościowo – żywieniowych 2011.12.09

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Komunikaty

Kontrole sanitarne w obiektach żywnościowo – żywieniowych 2011.12.09

Informacja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat wyników bieżących kontroli sanitarnych przeprowadzonych w obiektach żywnościowo – żywieniowych w woj. świętokrzyskim w okresie 05.12 – 09.12.2011r.


W dniach od 05.12do 09.12 w województwie świętokrzyskim przeprowadzono ogółem 151 kontroli w obiektach żywnościowo – żywieniowych. Kontrolowano między innymi:

1. SKLEPY SPOŻYWCZE:

 • liczba kontroli w sklepach spożywczych – 82,
 • liczba nałożonych mandatów karnych za uchybienia w stanie sanitarno – higienicznym – 4 na kwotę 800 zł,
 • liczba wydanych decyzji administracyjnych: 33, w tym: 17 – decyzji opłatowych, 10 – decyzji dot. zatwierdzania obiektów, 1 – decyzja warunkowo zatwierdzająca, 2 – decyzje z zarządzeniami poprawy stanu sanitarno – technicznego, 1 – decyzja przedłużająca termin wykonania zarządzeń, 2 – decyzje dot. wykreślenia obiektu z rejestru;

2. HURTOWNIE:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 3,
 • mandatów karnych nie nakładano,
 • decyzji administracyjnych nie wydawano;

3. KIOSKI:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 7, w tym 3 kontrole dot. kiosków na targowiskach,
 • mandatów karnych nie nakładano,
 • decyzji administracyjnych nie wydawano;

4. ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OTWARTE:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 20,
 • liczba nałożonych mandatów karnych za uchybienia w stanie sanitarno-higienicznym – 5 na kwotę 1250zł,
 • liczba wydanych decyzji administracyjnych: 9, w tym: 3 – decyzje opłatowe, 1 – decyzja przedłużająca termin wykonywania zarządzeń, 3 – decyzje dot. zatwierdzania obiektów, 2 – decyzje o wykreśleniu z rejestru;

5. ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTE:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 10,
 • mandatów karnych nie nakładano,
 • liczba wydanych decyzji administracyjnych: 5, w tym: 2 – decyzje opłatowe, 1 – decyzja dot. zatwierdzania obiektu, 2 – decyzje z zarządzeniami poprawy stanu sanitarno – technicznego;

6. ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 13,
 • liczba nałożonych mandatów karnych za uchybienia w stanie sanitarno-higienicznym – 1 na kwotę 100zł,
 • liczba wydanych decyzji administracyjnych: 4, w tym: 2 – decyzje opłatowe, 1 - decyzja zatwierdzająca, 1 – decyzja z zarządzeniami poprawy stanu sanitarno – technicznego;

Karanie mandatowe stosowano za:

 • brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach  produkcyjnych, magazynowych i socjalnych,
 • brak bieżącej ciepłej wody do mycia rąk i celów porządkowych,
 • brak środków do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, urządzeń i sprzętu,
 • brak wydzielonego i odpowiednio wyposażonego miejsca do przetrzymywania sprzętu porządkowego,
 • brak warunków do higienicznego przechowywania odzieży osobistej i ochronnej personelu,
 • nieprawidłowe magazynowanie żywności (brak podestów - produkty magazynowane bezpośrednio na podłodze),
 • w obrocie środki spożywcze po terminie przydatności do spożycia, dacie minimalnej trwałości i o zmienionych cechach organoleptycznych,
 • brak zabezpieczenia produktów spożywczych nieopakowanych przed zanieczyszczeniem,
 • brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych,
 • brak opisu porcji potraw przechowywanych w lodówkach i zamrażarkach,
 • brak prawidłowych warunków do przechowywania opakowań jednorazowego użytku,
 • nie przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej w zakresie procesów mycia i dezynfekcji,
 • brak do wglądu orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Kontrole sanitarne w obiektach żywnościowo – żywieniowych 2011.12.09