WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Laboratoria - ogólne

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Laboratoria - Informacje ogólne

lab1Dział Laboratoryjny jest częścią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach i wspomaga działalność kontrolną, głównie przez wykonywanie badań.

W skład Działu Laboratoryjnego wchodzi 5 Oddziałów:

  • Oddział Badań Higieny Środowiska
  • Oddział Badań Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
  • Oddział Mikrobiologii, Wirusologii, Parazytologii i DDD
  • Oddział Badań Instrumentalnych
  • Oddział Badań Środowiska Pracy i Higieny Radiacyjnej

Dział Laboratoryjny WSSE w Kielcach wykonuje badania i pomiary zgodnie z PN, EN, ISO lub zgodnie z opracowanymi  własnymi procedurami badawczymi. Korzysta z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego.

Kompetencje techniczne Działu Laboratoryjnego są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO IEC 17025:2018-02. Dział Laboratoryjny osiągnął i utrzymuje wysoki poziom jakości wykonywanych badań. Nie podejmuje się wykonywania badań metodami nie gwarantującymi poprawności wyników.

Nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, rzetelności. Przestrzega procedur zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg. Potwierdzeniem kompetencji jest także wieloletni udział w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach międzylaboratoryjnych.

AB552 150
W Dziale Laboratoryjnym pracuje wysoko wykwalifikowany, ambitny, kreatywny personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez permanentne wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań jest posiadanie od 2004 r. certyfikatu akredytacji AB 552.

Dział Laboratoryjny prowadzi również badania w ramach sprzedaży usług zleconych.

Jesteś tutaj: Start Laboratoria - ogólne