WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Wnioski, Formularze

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Propozycja wniosku do ŚPWIS o wyrażenie zgody na odstępstwo

Propozycja  wniosku do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstępstwo


Miejscowość, data

Imię i Nazwisko wnioskodawcy
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Kielcach
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie:

  • Obniżenia poziomu posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu, *
  • Obniżenia wysokości pomieszczeń, *
  • Zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym w tym elektrycznym w pomieszczeniach stałej pracy *

w (nazwa obiektu, lokalu, dokładny adres, właściciel lokalu).

Uwaga:

Wskazanym jest załączyć rzut pomieszczeń objętych wnioskiem o odstępstwo oraz podać dane takie jak: wysokość pomieszczeń, planowane zatrudnienie, funkcja poszczególnych pomieszczeń, charakter pracy, itp.
Dodatkowo, w przypadku etapu projektowego, wskazanym jest uzasadnienie braku możliwości spełnienia wymogów techniczno-budowlanych j w.


Podpis

Wykaz załączników:
l    ...
2    ...

* (wybierz właściwe)

 

Jesteś tutaj: Start Nadzór zapobiegawczy Wnioski, Formularze