WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Ochrona danych osobowych

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Ochrona danych osobowych

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Administrator Danych Osobowych

którego siedzibą jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach,
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

wyznaczył z dniem 25 maja 2018 r.
Inspektora Ochrony Danych - Justynę Jabłońską

kontakt:
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/699 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuje się, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Justyna Jabłońska, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c)
- wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w których zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji

6) zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
- prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) w przypadku przetwarzania przez Administratora Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonego celu.

 

Jesteś tutaj: Start Ochrona danych osobowych