WSSE Kielce

Font Size

Cpanell

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Program Edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

swiss-profil-mz

Program Edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

W ramach Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowany jest Program Edukacyjny: „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

ARSProgram adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność.

I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”.
Najważniejsze tezy tej części programu:
− życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
− substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

Najważniejsze tezy tej części programu:
− substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
− substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”
(problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).
Najważniejsze tezy tej części programu:
− substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
− miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

W I edycji programu na terenie woj. świętokrzyskiego w programie wzięło udział 2220 uczniów z 49 szkół ponadgimnazjalnych.
Na podstawie kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez szkolnych koordynatorów programu możemy określić, że:
- Program cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Dostosowany do odbiorców. Młodzież zadawała liczne pytania oraz prowadziła  dyskusje na tematy zawarte w programie.
- Program wzbogacają anegdoty, ćwiczenia oraz film dot. zespołu FAS, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie młodzieży.
- Program został oceniony przez koordynatorów szkolnych i realizatorów jako jeden z lepszych programów z jakimi pracowali.
- W opinii koordynatorów szkolnych program mógłby być wzbogacony o dodatkowe filmy edukacyjne dot. uzależnień.

Więcej o programie na stronie internetowej www.zdrowiewciazy.pl