WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Wyjaśnienie do „Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

ŚPWIS w związku z wątpliwościami dot. interpretacji „Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w zakresie zapewniania przez firmy cateringowe pojemników i sztućców jednorazowych przekazuje poniższe.

Czytaj więcej...

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID - 19 (koronawirus)

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. aktualności, została zamieszczona informacja ws. zalecanych działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID – 19 na targowiskach, na których sprzedawana jest żywność.

Czytaj więcej...

Wytyczne dla obiektów handlowych

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czytaj więcej...

Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu...

Czytaj więcej...

Informacje dla importerów żywności

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT

Czytaj więcej...

Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych

Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych oraz nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ww. zakresie.

Czytaj więcej...

Zakaz utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych

Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie wskazują na niedopuszczalność utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych i wprowadzaniu ich do urządzeń kanalizacyjnych...

Czytaj więcej...

Substancje dodatkowe w żywności

Substancje dodatkowe budzą wiele obaw wśród konsumentów, którzy chcieliby spożywać produkty bezpieczne, smaczne, jednocześnie o atrakcyjnym wyglądzie i długim okresie przechowywania, ale bez zawartości substancji dodatkowych...

Czytaj więcej...

Obliczanie kaloryczności posiłków w jednostkach systemu oświaty

Jak zweryfikować czy jadłospisy spełniają normy żywienia na energię i składniki odżywcze dla danej grupy wiekowej, a tym samym spełniają wymóg ujęty w treści §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r...

Czytaj więcej...

Prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych - obowiązki

Obowiązki osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych w zakresie wprowadzanych do obrotu i wykorzystywanych do produkcji posiłków środków spożywczych

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców